เครื่องราง กับความรัก บูชาเครื่องรางช่วยเรื่องความรักช่วยได้จริงหรือ? - อาจารย์นุ สยามมงคล

Breaking

บูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของดีที่นี่

เครื่องราง กับความรัก บูชาเครื่องรางช่วยเรื่องความรักช่วยได้จริงหรือ?


เครื่องราง กับความรัก บูชาเครื่องรางช่วยเรื่องความรักช่วยได้จริงหรือ?

ความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน อันเนื่องด้วยสังคมไทยมีตำนานความเชื่อเหล่านี้มาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล มาถึงยุคนี้ที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์ ความเชื่อเหล่านี้ก็คงยังคู่กับสังคมไทยอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อหรือเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระเป็นสิ่งที่ไม่อยู่จริงก็ตาม แต่ก็คนในสังคมเป็นจำนวนมากที่ยังเชื่อและศรัทธาสิ่งเหล่านี้และต่างเสาะแสวงหา ของขลังของดี หรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่พึ่งทางใจเสมอ มากกว่านั้นบางคนถือเป็นที่พึ่งทางด้านสิ่งที่เสริมความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆด้วยซ้ำไป

ความเชื่อในด้านเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้นแท้จริงแล้วเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของพลังจิต และเรื่องที่ว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ซึ่งเป็น หมวดหนึ่งของอภิญญา แม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ยังมีกล่าวถึงและมีบันทึกไว้ในหมวดของพระกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้ในพระไตรปิฏก ที่ว่าด้วยหมวดกสิน 10 กอง พระกรรมฐานที่ว่าด้วยการรวมจิตโดยใช้นิมิต ต่างเป็นตัวกำหนด แม้แต่ในครั้งยุคพุทธกาลพระอริยเจ้าหลายท่านก็เป็นผู้ทรงฤทธิ์หรือทรงอภิญญาไปพร้อมกับคุณธรรมวิเศษทางธรรมของท่านควบคู่กันไป ในสมัยบรรพกาล พระสงฆ์ หรือพระเกจิอาจารย์ที่ท่านฝึกทางอิทธิฤทธิ์ด้วยเมื่อท่านฝึกสำเร็จแล้ว ท่านก็มักจะนำความสามารถส่วนนี้มาใช้ในส่วนของการทำพระเครื่องบ้าง ทำเครื่องรางของขลังบ้าง และนำแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาไว้เป็นที่พึ่งทางใจ หรือมากกว่านั้นหากมีความวาสนาและความศรัทธาแรงกล้าก็สามารถเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ ถือเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยทีเดียว

อันว่าความรัก ความหลง การครองคู่ของชายหญิงนั้นเป็นธรรมชาติของโลก ที่สรรสร้างมาให้มีชายหญิงได้ประสบพบเจอกัน เกิดเป็นความรักความหลง ผูกพันธ์รักใคร่เสน่หากัน เพื่อแรกพบก็หวานปานน้ำผึ้งเดือนห้า มีความสมหวังความสุขความพอใจ เป็นธรรมดาของปุถุชนคนธรรมดา ครั้นมีปัญหาไม่เข้าใจกัน ระหองระแหงกัน หรือแม้แต่เลิกร้างกันไป ก็ทำให้เกิดความไม่สมหวัง ผิดหวังเสียใจ เมื่อสมหวังก็พอใจ เมื่อผิดหวังก็เสียใจ และเมื่อผิดหวังความรักจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลิกร้างกันไปด้วยความไม่เข้าใจกัน หรือเลิกกันไปเพราะมือที่สามก็สุดแล้วแต่ ส่วนใหญ่มักจะดิ้นรนไคว่ค้า เพื่อให้คนที่ปรารถนาต้องการนั้นกลับมารักกันดังเดิม โดยพร้อมที่จำทำทุกวิถีทางแม้บางครั้งจะเป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองก็ยอม ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลของสิ่งคู่ที่เป็นอำนาจที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาแบบนั้น

เมื่อผิดหวัง หรือไม่สมหวังเรื่องความรักแล้ว คนบางส่วนมักจะหันหาที่พึ่งที่เรียกว่า หาบูชาเครื่องรางของขลังประเภท เรียกคนรักกลับคืน ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักมีคำถามเสมอว่า เครื่องรางของขลังช่วยเรื่องความรักนั้นมีจริงหรือ บูชาแล้วเห็นผลจริง ช่วยได้จริงหรือ?

อันว่าศาสตร์ของเครื่องรางของขลังประเภทช่วยให้สำเร็จเรื่องความรักคู่ครองนั้น มีอยู่จริง จะเห็นได้จากตำราพระเวทย์ต่างๆ ทังสายล้านนาที่มีบันทึกไว้ในปั๊บสา หรือ คัมภีย์ไสยเวทย์สายเขมร หรือแม้แต่คัมภีย์พระเวทย์ สายทางภาคกลางเองก็มีบันทึกไว้ ซึ่งแต่ละที่แต่ละตำราก็จะไม่เหมือนกันจำแนกตามที่มาของแต่ละที่ ซึ่งแต่ละตำราแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ลักษณะไม่เหมือนกัน

เครื่องรางของขลังบูชาแล้วได้ผลจริงเหรอ อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย เครื่องรางของขลังช่วยเรื่องความรักคู่ครองนั้น เมื่อเกิดจากคัมภีย์พระเวทย์สายต่างๆ ก็จะมีที่เรียก ว่า ครู หรือ ครูบาอาจารย์ของแต่ละสายซึ่งในทีนี้อาจจะเป็นพระเกจิอาจารย์เอง หรือ เป็นอาจารย์โบราณที่สรรสร้างสรรพวิทยาการเหล่านี้มาแล้วเมื่อท่านละสังขารไปแล้วท่านก็ยังดูแลวิชาของท่าน ความขลังความแรง ก็จะขึ้นอยู่กับแรงครูนี้ส่วนหนึ่ง หากวิชาแรงครูแรง ของขลังที่สร้างนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และพลังจิตของอาจารย์ผู้ปลุกเสก นอกจากนั้น ของขลังที่ช่วยเรื่องความรักคู่ครองนั้นจะได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักดังนี้

1.วาสนา และวิบากกรรมของคนสองคนนั้น ถ้าหากว่ามีวาสนาต่อกัน เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาในอดีตชาติ ก็คงไม่แคล้วกันอย่างแน่นอน ยังไงก็ต้องได้เป็นคู่กัน หรือมีวิบากกรรมที่ต้องชดใช้กัน ยังไงก็ต้องมาพบกันเพื่อชดใช้กันตามวิบาก ที่ทำกันมาในอดีต แต่หากไม่มีองค์ประกอบสองอย่างนี้แล้ว การครองคู่นั้นก็อาจจะไม่ยาวนานราบรื่นเท่าใดนักสุดท้ายก็อาจจะระหองระแหงกันไป

2.กรรมเวรที่เข้าขัดขวาง บางคนมีเวรกรรมมามาก พอมีคู่ก็ถูกวิบากกรรมของตัวเองนั้นเข้าแทรกแทรง ทำให้ความรักไม่สมหวัง รักมีปัญหาก็เป็นผลมาจากวิบากกรรมของตัวเองที่ทำมาในอดีตหรือในอดีตชาติทั้งนั้นหากมีเวรกรรมมากก็อาจจะทำให้ผลน้อย หากไม่มีเวรกรรมขัดขวางมากก็จะทำให้ได้ผลมาก

3.ต้องเป็นคนมีวาสนามากับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลัง หรือที่เรียกว่าเล่นของขึ้น อันนี้ไม่สามารถบอกได้ เพราะไม่เหมือนกันแต่ละคน การจะเล่นของขึ้นหรือมีวาสนามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตชาติ อาจจะเคยศรัทธาบูชาและทำบุญมากับสายของครูบาอาจารย์นั้นๆเป็นต้น และปัจจัยบางอย่างอาทิเช่นเป็นคนมีจิตที่เอื้อต่อสิ่งลี้ลับและศาสตร์ทางนี้เป็นต้น

เหตุปัจจัยทั้งสามข้อดังกล่าวมานี้เป็นเหตุผลหลักที่ ทำให้คนที่บูชาเครื่องรางของขลังประเภทช่วยเรื่องความรักคู่ครอง ได้ผลมากน้อยต่างกันไป หากผ่านทั้งสามข้อก็เป็นที่แน่นอนว่าได้ผลข่อนข้างสูง แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องตามที่กล่าวมาแล้วมาก ก็อาจจะทำให้การบูชาเครื่องรางของขลังช่วยเรื่องความรักคู่ครองนั้นได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยดังนี้

และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังสำหรับผู้ที่คิดจะหาเครื่องรางของขลังมาช่วยเรื่องความรักนั้น จำเป็นต้องศึกษาให้ดี ว่าสิ่งที่จะนำมาบูชานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นสายขาว หรือสายดำ
เครื่องรางของขลังสายขาวนั้นสร้างจากอาจารย์หรือพระเกจิอาจารย์ที่มีคุณธรรมมีจิตใจที่ดี มีเจตนาที่ต้องการช่วยคนให้สมหวังในชีวิต และศาสตร์ที่เลือกใช้ก็เป็นศาสตร์ที่ไม่ให้โทษ หรือที่เรียกว่าเป็นมนต์ขาว เป็นวิชาที่ขลังด้วยอำนาจของครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรม หรืออำนาจของเทพเทวดา และสายขาวนี้ไม่สนับสนุนให้ลูกศิษย์หรือผู้ที่บูชาไปทำผิดศีลธรรม หรือใช้ในทางผิดครรลองคลองธรรมไปแย่งชิงคู่ครองคนอื่น หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อน จะไม่มีในเครื่องรางของขลังสายขาว

แต่ถ้าศาสตร์ สายดำ หรือมนต์ดำ อาจารย์สายนี้มักจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมประจำใจ และศาสตร์ที่ใช้มักจะเป็นไสย์ศาสตร์อำนาจที่น่ากลัว เพื่อให้เกิดผลที่แรง แต่สายดำนี้จะมีคุณและโทษอยู่ในตัว คือมีลักษณะให้ผลดีในเบื้องต้น และให้ผลข้างเคียงหรือผลร้ายตามมาภายหลัง และสายนี้มักจะไม่สนเรื่องศีลธรรม เมื่อผู้ที่นำไปบูชาทำผิดศีลธรรมหรือใช้ในทางที่ผิดนอกจากจะเกิดผลที่ไม่ดีหรือบาปกับผู้บูชาแล้วจะมีผลร้ายหรือบาปกลับมาที่อาจารย์ ผู้ทำด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เหนือสิ่งอื่นใด การใช้เครื่องรางของขลังช่วยเรื่องความรักคู่ครองนั้น เครื่องรางของขลังเป็นที่ที่ปลุกเสกด้วยวิชาและอำนาจจิตของผู้ปลุกเสก จะมีผลต่อใครอย่างไร ต้องเข้าองค์ประกอบหลัก 3 ข้อดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะข้อ 1 เป็นหลัก และเครื่องรางของขลังนั้นเป็นเพียงตัวช่วยให้สมหวัง ไม่ใช่สูตรสำเร็จเหมือนไปมือถือ ซื้อมาแล้วใส่ซิมใส่แบทแล้ว ใช้ได้เลย หากบูชาแล้วผลมันไม่เกิดหรือไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ อันเป็นเพราะเหตุขัดข้องต่างๆแล้ว ก็ควรที่ทำใจปล่อยวาง เหมือนที่พระท่านว่าความรักความหลง นั้นมันเป็นทุกข์ แต่คนไม่เห็นทุกข์มักเข้าไปหา เมื่อสำเร็จก็มีความพอใจ เมื่อไม่ได้ดังหวังก็มีความเสียใจ จึงควรมองเรื่องนี้ให้เป็นกลาง เวลาเกิดปัญหาจะได้ไม่ทุกข์มากเกินไป


บทความนี้เขียนเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่จะให้เครื่องรางของขลังช่วยเครื่องความรักคู่ครอง
เขียนโดย อาจารย์นุ สยามมงคล
ผู้ใดจะลอกไปเผยแพร่ ให้แจ้งที่มาให้ชัดเจนมาเอาไปจากที่นี่
http://ajarnnusiammongkol.blogspot.com/