ลูกแก้วจินดามณีสารพัดนึก อาจารย์นุ สยามมงคล - อาจารย์นุ สยามมงคล

Breaking

บูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของดีที่นี่

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลูกแก้วจินดามณีสารพัดนึก อาจารย์นุ สยามมงคล


ลูกแก้วมณีจินดา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขลังของดีสืบสานวิชาจินดามณีโบราณ ที่มีอิทธิคุณอำนาจวิเศษทางด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ ความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นคุณวิเศษของวิชานี้ วิชาจินดามณีเป็นพระเวทย์ที่มีลักษณะของเทวดาให้ลาภ ซึ่งเทวดาที่รักษาวิชานี้จะมีแก้ววิเศษ หรือแก้วจินดามณีอยู่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความสำเร็จกับเหล่ามวลมนุษย์ ที่น้อมศรัทธาและปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีศีลธรรม ลูกแก้วจินดามณีสารพัดนึกนี้ปลุกเสกด้วยมนต์คาถาจินดามณี และอันเชิญเทพเทวดาและครูบาอาจารย์มาประสิทธิ์เพื่อความเข้มขลังบูชาติดตัวไว้ เพื่อเสริมหน้าที่การงาน ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  บันดาลโชคลาภ และเป็นที่รักใคร่เมตตากับผู้ที่ได้พบเห็นดียิ่งนักแล
คาถาบูชาตั้งนะโมฯ ๓ จบ ตามด้วย นะจินดามณี ปิยัง ปัญจะธะนัง อะสังทาสาทาสี สัพพะเทวตานัง ประสิทธิลาภา สัพพะเมตตา สัพพะสิเนหา  ประสิทธิเม นะมะพะทะฯ (ท่อง 7 จบ)
หากบูชาแล้วสำเร็จผล ให้หมั่นทำบุญอุทิศให้เทวดาที่รักษาอยู่จะดียิ่งๆขึ้นไป

ลูกแก้วจินดามณีสารพัดนึก ราคาบูชา 200.-