เทียนสืบชะตารับโชค ตำรับล้านนา - อาจารย์นุ สยามมงคล

Breaking

บูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของดีที่นี่

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

เทียนสืบชะตารับโชค ตำรับล้านนาวิชาเทียนเป็นวิชาเฉพาะของทางล้านนาเมืองเหนือโบราณ ที่มีบันทึกไว้ในคัมภีย์พระเวทย์โบราณ หรือปั๊บสา ได้มีการบันทึกถึงวิชาสร้างเทียนไว้หลากหลายประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทียนเรียกคู่ โดยชายหรือหญิงที่ผัวหรือเมียเลิกร้างห่างหาย หรือหนีไป ก็จะไปให้พ่อน้อยพ่อหนานผู้ที่เรียนวิชาอาคม ทำเทียนขึ้นทำการปลุกเสกตามตำราเขียนชื่อชายหญิงและนำไปให้จุดเพื่อเรียกคู่ครองกลับมาให้รักกันดังเดิม นอกจากนี้ยังมีตำราทำเทียนว่าด้วยการสะเดาะเคราะห์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี เปิดโชคเปิดลาภ โดยผู้ที่มีรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีทำอะไรติดขัดไปหมด ประสบแต่ควาทุกข์ยากเดือดร้อน ทำอะไรก็ไม่ขึ้นก็จะไปหาพ่ออาจารย์ให้ทำเทียนสะเดาะเคราะห์ให้ โดยการเขียนชื่อสกุลผู้นั้นลงในยันต์ปลุกเสก และให้ไปจุดเพื่อผ่อนคลายแก้ไขให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีหมดไปหรือเบาบางไป

หลายคนอาจจะสงสัยว่าในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องกฏของกรรมใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้น ก็เป็นความจริง แต่สรรพวิทยาการต่างๆในฝ่ายของพระเวทย์แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดา ครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของวิชา โดยท่านทั้งหลายเหล่าล้วนแล้วต่เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีอิทธิฤทธิ์มีพลังจิตญานเข้มแข็ง และมีบารมีที่ช่วยคน เสมือนว่าท่านมีกำลังและมีจิตเจนาที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ภัยให้กับมนุษย์ ท่านจึงได้สรรสร้างสรรพวิทยาการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือโลกหาใช่สิ่งงมงายดังที่ผู้ไม่รู้จริงพูดไปไม่ แม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในครั้งที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบารมี ท่านก็ทำบารมีเพื่อช่วยสงเคราะห์คนหมู่มารเพื่อให้มีความสุข พ้นจากความทุกข์ต่างๆ ดังนั้นการเพิ่งอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แท้จริงแล้วคือการพึ่งกำลังของผู้มีบารมีเพื่อให้ท่านช่วยบรรเทาผ่อนคลาย หรือปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้เทียนสืบชะตารับโชคนี้จัดสร้างจากตำราพระเวทย์ล้านนา ทำการปลุกเสกโดยการอันเชิญบารมีของครูบาอาจารย์ช่วยประสิทธิ์ประสาท ให้มีความขลัง เหมาะสำหรับจุดเพื่อเสริมดวงชะตาราศี เปิดดวง ปัดเป่าทุกข์ภัย ให้มีความสำเร็จสมหวัง การงานราบรื่น สิ่งร้ายๆหากไม่หนักหนาก็จะบรรเทา หาก น้อยก็จะหมดไปด้วยอำนาจของและแรงครูบาอาจารย์


ราคาบูชาเล่มละ 300.-
(ถ้าเป็นแบบเทียนขึ้ผึ้งแท้เล่มละ 400.-)

วิธีใช้เทียนสืบชะตารับโชค

เมื่อได้รับเทียนแล้ว และจะเริ่มทำให้รวมจิตรวมใจให้เป็นสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระให้เรียบร้อยจากนั้น เขียนชื่อ-สกุลวันเดือนปีเกิดลงในเทียน จากนั้นให้ไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูป จะเป็นพระพุทธรูปที่บ้านในห้องพระ หรือพระพุทธรูปที่วัดก็ได้ ว่าขออำนาจของพระรัตนตรัยอันมีบารมีของเองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์เทียน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้า...(ตามที่ปรารถนา).....ขอให้ท่านช่วยเหลือตามที่จะสงเคราะห์ได้ให้เป็นไปดังใจปรารถนา จากนั้นนำเทียนจุดบูชาพระพุทธรูป